Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych  

 1. Serwis Ogłoszenia łowieckie jest częścią portalu Poradnik Łowiecki www.poradniklowiecki.pl
 2. Każdorazowe zamieszczenie ogłoszenia na łamach serwisu dokonywane jest w oparciu o niniejszy Regulamin i oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 3. Ogłoszenia są publikowane przez okres 180 dni.
 4. Ogłoszenia mogą dodawać firmy oraz osoby prywatne, nie prowadzące działalności gospodarczej, zarejestrowane i zalogowane w serwisie.
 5. Przy każdej ofercie widnieje opcja “Prywatne” bądź “Firmowe”. 
 6. Przy ofertach z oznaczeniem “Prywatne” nie mają zastosowania prawa konsumenta wynikające z przepisów o ochronie konsumentów. 
 7. Przy ofertach z oznaczeniem “Firmowe” stronie kupującej przysługują pełne prawa wynikające z przepisów o ochronie konsumentów.
 8. W serwisie mogą być publikowane wyłącznie ogłoszenia dotyczące przedmiotów i usług związanych z łowiectwem i strzelectwem sportowym.
 9. Umieszczanie w treści ogłoszeń prywatnych reklamy innych serwisów ogłoszeniowych poprzez podanie ich nazwy i/lub adresu www jest zabronione, a adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane. 
 10. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje oraz ogłoszeń o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem erotycznym. 
 11. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń celem wprowadzenia do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa. Uwaga – od 1 stycznia 2012 nie wolno sprzedawać psów nierasowych oraz psów nie pochodzących z zarejestrowanych hodowli.
 12. Sprzedaż i zawieranie transakcji dotyczących broni i amunicji myśliwskiej dozwolone jest jedynie pomiędzy osobami posiadającymi odpowiednie pozwolenia.
 13. Serwis Ogłoszenia łowieckie zastrzega sobie prawo publikacji zamieszczanych ogłoszeń po wcześniejszej weryfikacji, czy Ogłoszeniodawca posiada stosowne uprawnienia do posiadania oferowanej broni i/lub amunicji myśliwskiej
 14. Zabrania się zamieszczania dwóch i więcej ogłoszeń o identycznej treści.
 15. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia lub załączone do niego zdjęcia naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
 16. Serwis Ogłoszenia łowieckie nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i ich wiarygodność oraz nie jest stroną pośredniczącą w transakcjach zawieranych na podstawie ogłoszeń zamieszczanych na łamach serwisu. 
 17. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe na skutek zawieranych transakcji.
 18. Serwis Ogłoszenia łowieckie nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do danych spowodowany awarią łącz internetowych bądź serwera.
 19. Serwis Ogłoszenia łowieckie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zmiany będą podawane do wiadomości użytkowników serwisu odpowiednio wcześniej. Na stronie serwisu dostępna jest zawsze aktualna wersja Regulaminu.
 20. Dodanie ogłoszenia nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Wszystkie informacje podawane przez ogłoszeniodawcę będą dostępne dla zalogowanych użytkowników serwisu, w związku z czym należy zachować szczególną ostrożność przy wpisywaniu treści i danych kontaktowych ogłoszeniodawcy.
 21. Wypełnienie danych w formularzu ogłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Ogłoszeniodawcy przez serwis Ogłoszenia łowieckie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) w celu publikacji ogłoszenia.
 22. Serwis Ogłoszenia łowieckie nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osobowych poza wymienioną wyżej publikacją ogłoszeń drobnych i kontaktem z użytkownikami serwisu w celach technicznych i administracyjnych.
 23. Dodawanie ogłoszeń wymaga rejestracji oraz logowania w serwisie. Osoby zarejestrowane w serwisie mają możliwość edycji, aktualizacji i usuwania własnych ogłoszeń.

error: Treść jest chroniona !

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.